Line Group - Reforma en Hospital Cruz Roja de L'Hospitalet de Llobregat
Hospital General de L'Hospitalet de Llobregat · Quiròfans ·

Aquest projecte tècnic té per objecte la definició precisa de les característiques generals de l’obra, mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes, amb la determinació completa de detalls, i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, per a la reforma del quiròfan 47, 48, zona de reanimació i UCI de l’Hospital General de l’Hospitalet, instal·lacions i cobertes associades